ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน
  สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
  สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ สถานีตำรวจ
  ภูธรแปลงยาว
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 5 นาที
  โทร. 08-1770-2260 09-0971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : พ.ต.ท.บดินทร์เดช แสงอรุณทวี
  สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น
  ตำแหน่ง : สว.สภ.น้ำเป็น
  ชื่อ : พ.ต.อ.วินัย มหาผลศิริกุล
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง
  สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.คลองด่าน

**ลิงก์ผู้สนับสนุน**

 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • กวดขันการปฏิบัติของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ
กวดขันการปฏิบัติของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 11 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • การปรากฎตัว หรือแสดงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ(Show Off Force)
การปรากฎตัว หรือแสดงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ(Show Off Force)
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 22 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • มาตรการ การตรวจเสริม
มาตรการ การตรวจเสริม
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 30 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • มาตรการ การดูแลความประพฤติและทกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
มาตรการ การดูแลความประพฤติและทกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 1 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • การจัดกิจกรรม(ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
การจัดกิจกรรม(ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 17 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • กิจกรรม ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่
กิจกรรม ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 14 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • วันเด็กนี้(2561)เที่ยวในกันดี พี่ตำรวจมาบอก(41 + 1 สถานที่เที่ยวงานวันเด็ก61)
วันเด็กนี้(2561)เที่ยวในกันดี พี่ตำรวจมาบอก(41 + 1 สถานที่เที่ยวงานวันเด็ก61)
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 41 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ราษฎร์บูรณะ
การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ราษฎร์บูรณะ
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 16 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61
พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี ผกก.สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61
สภ.เมืองตาก
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • งดเหล้าเข้าพรรษา
งดเหล้าเข้าพรรษา
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 37 ครั้ง)
 • ประกาศเจตนารมณ์
ประกาศเจตนารมณ์
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง)
 • ประกาศเจตจำนง สภ.แปลงยาว
ประกาศเจตจำนง สภ.แปลงยาว
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • การดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
การดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
สภ.เมืองตาก
(จำนวน 0 รูป / ดู 213 ครั้ง)
 • ทดสอบ
ทดสอบ
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 0 รูป / ดู 27 ครั้ง)
 • ทดสอบ
ทดสอบ
สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 18 เม.ย.2560
พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม ผกก.สภ.เมืองตาก ขอเชิญชวนร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 18 เม.ย.2560
สภ.เมืองตาก
(จำนวน 0 รูป / ดู 257 ครั้ง)

 • สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ

 • 2017-06-12 01:20:39

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

 • 2017-02-01 12:22:34

 • สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน

 • 2016-08-14 04:51:58

 • สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ สถานีตำรวจ

 • 2016-07-13 02:49:52

 • ภูธรแปลงยาว

 • 2016-07-12 08:46:07

 • สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว

 • 2016-07-12 00:12:01

 • สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง

 • 2016-06-30 10:16:10

 • สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

 • 2016-06-10 03:09:49

 • สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม

 • 2016-06-01 13:39:02

 • สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่

 • 2016-02-14 10:21:34

 • สถานีตำรวจภูธรหน่อม

 • 2016-02-01 03:16:10

 • สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง

 • 2014-12-03 03:00:22

 • สถานีตำรวจภูธรดงขุย

 • 2014-07-16 08:42:46

 • demo

 • 2014-07-16 07:43:04
 •